Home » Da det personlige ble politisk: Den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 1970-tallet by Hilde Danielsen
Da det personlige ble politisk: Den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 1970-tallet Hilde Danielsen

Da det personlige ble politisk: Den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 1970-tallet

Hilde Danielsen

Published 2013
ISBN : 9788230400814
Paperback
260 pages
Enter the sum

 About the Book 

I løpet av noen få hektiske år på 1970-tallet engasjerte titusener av norske kvinner -og menn seg kampen for å endre den rådende kjønnsordningen. Den nye kvinnebevegelsen målbar ideer som endret det norske samfunnet. De holdninger og praksiser vi iMoreI løpet av noen få hektiske år på 1970-tallet engasjerte titusener av norske kvinner -og menn seg kampen for å endre den rådende kjønnsordningen. Den nye kvinnebevegelsen målbar ideer som endret det norske samfunnet. De holdninger og praksiser vi i dag har til familieliv, samliv og foreldreskap, måten de fleste i dag tenker omkring kjønnsroller og likestilling, springer ut av bevegelsene på 1970-tallet og reaksjonene på disse. Idealer og normer for hva det vil si å ha et godt og fritt liv endret seg og det samme gjorde synet på hva som er politikk og hvor grensene går mellom det private og det offentlige.1970-tallets kvinnefrigjøring er et myteomspunnet kapittel i norsk historie og forfatterne av denne antologien viser på en underholdende måte hvorfor så mange engasjere seg i kvinnebevegelsen.da det personlige ble politisk tar opp motivene, metodene og meningene som kom til uttrykk i kvinne- og mannsbevegelsens streben etter å skape et mer rettferdig og friere samfunn.